DENETİM HİZMETLERİ

DENETİM HİZMETLERİ

Şirketlerin Özelliklede karar alıcılar ile bilgiyi düzenleyen kaynakların hazırlamış oldukları raporlar ile şirket içinde oluşabilecek kayıpların tespiti, önlenmesi konusunda destek vermek, hazırlanmış mali ve idari raporların Türk Vergi mevzuatına  uygunluğunun denetlenmesi, firmaların vergisel uygulamalardan olumsuz etkilenmesini önlemek amacına yönelik çalışmalar yapar.

Kurumsal yönetim alanında ciddi gelişmelerin olduğu ülkemizde, yönetimin en önemli güvence kaynağı olan iç denetim faaliyetleri, giderek artan bir öneme sahip oluyor. Şirket yönetimlerinin de iç denetimden beklediği katma değer giderek artmasıyla bu beklentiye yanıt vermek de iç denetim uzmanlarının önümüzdeki dönemde ana odağı haline gelecek gibi görünüyor. PwC olarak Türkiye'de ve dünyada pek çok müşterimize, faaliyetlerinden güvence alabilmeleri için iç kontrol mekanizmalarının kurulması, mevcut yapılarının değerlendirilmesi, iç denetim biriminin kurulması veya mevcut iç denetim uygulamalarının geliştirilmesi konusunda hizmetlerimizle destek oluyoruz.

Şirketlerdeki olası işlem ve muhasebe usulsüzlükleri cezai yaptırımlar doğurmanın ötesinde, başta şirket ortakları olmak üzere; devlet, kredi verenler ve işletmeyle ticari ilişkide olan tarafların zarar görmesine de sebep olmaktadır. Ayrıca finansal tabloların yasalarla belirlenmiş muhasebe usullerine uygun hazırlanmayarak işletmenin gerçek finansal durumundan farklı gösterilmesi önemli zararlar doğurabilmektedir. 

Bu konuda, şirketlerin yasal defter kayıtlarını ve belgelerini inceleyerek, çalışanlar, üçüncü kişiler ve diğer ilgililerle görüşerek ve elde edilen bilgiler üzerinden veri analizleri yaparak karşılaştırmalı kontrollerle denetim çalışmaları yürütüyoruz.

Bu konudaki belli başlı denetimlerimiz aşağıdaki gibi özetlenebilir:  

Muhasebe usulsüzlükleri ve hile denetimi,
Yönetici ve çalışan suistimal incelemeleri,
Dava ve uyuşmazlık danışmanlığı.

Uygunluk denetimi; işletme faaliyetlerinin, işletme yönetim organları tarafından veya işletme dışında saptanmış olan kurallara (ana sözleşme , işletme politikaları , uyulması gerekli yasal mevzuat vb.) uygunluğunun incelenmesidir. İşletme faaliyetlerinde belirlenen politikalara ve kanun koyucunun çıkardığı yasalara uyulup uyulmadığının araştırılmasıdır.

Uygunluk denetimi; belirlenen işletme politikaları ve koyulan kurallar değiştirilmeden, sadece bunları standart olarak kabul ederek yasal mevzuata uygunluğu da değerlendirilerek yapılan denetimdir.

Aynı zamanda işletmelerin iç kontrol sisteminin etkinliğini de değerlendiren uygunluk denetim hizmetimizi, gelen talepler doğrultusunda işletmelerin kendi yapılarını, belirlemiş oldukları politika ve kuralları baz alarak vermekteyiz.

inansal tabloların bağımsız denetiminden farklı olarak, rapor kullanıcıları için, belirli finansal bilgilerle ilgili raporlama yapılması gerektiği hallerde özel amaçlı denetim veya inceleme çalışmaları yapmaktayız.

Özel amaçlı bağımsız denetim veya inceleme çalışmaları kapsamında sunduğumuz hizmetlerin bazıları aşağıdadır:

  • Vergi beyannamesi ekindeki finansal tablolar setinin  vergi esaslı muhasebe düzenlemelerine uygunluğunun denetimi,
  • İşletmenin kreditörleri için nakit akışı bilgisine ilişkin nakit tahsilat ve nakit ödeme esaslı muhasebe ilkelerine uygunluğun denetimi,
  • Düzenleyici bir kurum tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla ilgili kurum tarafından oluşturulan finansal raporlama kurallarına uygunluğun denetimi, 
  • Tahvil, kredi ve hibe sözleşmeleri gibi sözleşmelerin finansal raporlama kurallarına uygunluğunun denetimi,
  • Alışveriş merkezinde faaliyet gösteren ciro bazlı kira sözleşmesi imzalamış olan kiracıların, kira kontratlarında belirtilen dönemlerde alışveriş merkezi yönetimi ve/veya sahiplerine beyanda bulunduğu cirolarının doğruluk denetimlerinin yapılması,
  • Teşvik, destek ve fon sağlayan kurum tarafından getirilen yükümlülüklerin karşılanması amacıyla söz konusu kurum tarafından oluşturulan düzenlemelere uygunluk denetimi.